Да поговорим!

Можете да ни пишете през контактната форма или да ни се обадите на посочените телефони.

Какво можете да очаквате от партньорството с нас?

Наричаме нашите клиенти „партньори“. Работим с много от тях от години. Не прилагаме готови рецепти. Използваме системен подход. Проучваме, преди да предприемем нещо. Работим с треньори от реалния бизнес.

ask@zaratenchova.com

+359 888 935 830

София 1612, ул. “Александър Македонски” №4

Подход, съобразен с етапа на развитие на вашата фирма или екип

Не прилагаме рецепти и готови решения. Всички обучителни, консултантски и коучинг инициативи, които предприемаме при вас, съобразяваме с нивото на развитие и зрялост на вашата фирма, мениджъри и екип.

Диагностика на фирмата или екипа

Нашата диагностична методология и инструменти помагат на вас и на нас да видим нещата във вашата фирма като система, с нейните елементи и взаимовръзки. Помагаме ви да осъзнаете важни аспекти от вашия бизнес, да чуете гласа на екипа, и да набележите конкретни области за подобрение.

Изключително практически обучения

Нашите обучения са базирани на най-съвременната наука и практика в областта на лидерството, комуникациите и продажбите, и представляват форум за практикуване на умения и обмен на опит. Те се състоят изцяло от практически упражнения, симулации, ролеви игри, казуси, обратна връзка и обмяна на опит.

Треньори и коучове от реалния бизнес

Нашите треньори и коучове са хора с реален мениджърски и търговски опит. Знаем какво е да управляваш бизнес и екип. Работили сме с фирми от различни браншове и това ни помага да виждаме по-ясно модели и алтернативи.

Дългосрочна подкрепа

Работим с много от нашите клиенти от 10 години. Възприемаме ги като партньори, и работим съвместно за успеха на техния бизнес.

Свалете нашия каталог с обучения и коучинг услуги!